Oslavili jsme 20 let od založení služby!

V létě roku 2021 to bylo 20 let od doby, kdy lidé z Teen Challenge začali chodit do ulic na Žižkově, kde se bezprizorně potulovalo spousta dětí. Hráli s nimi hry, sportovali, zpívali písničky, vyprávěli jim o Pánu Bohu a zvali je na pravidelná setkávání v klubovně. Tak nenápadně začala služba, kterou za dvacet let její existence prošly stovky dětí a která se z jedné vypůjčené místnosti rozrostla do celého domu, který je už často na hranici kapacit. To všechno díky mnoha štědrým a ochotným dárcům a dobrovolníkům, a hlavně díky Pánu Bohu, který během té doby nesčetněkrát dokázal svou věrnost a postaral se o tuto službu.

Pomoc je stále potřebná

Na začátku bylo Dětské centrum pro mnohé děti jediným místem, kde se mohly umýt, dostat čisté oblečení a najíst se. Dnes se situace dětí na Žižkově po materiální stránce velmi zlepšila a tyto potřeby už nejsou pro většinu z nich aktuální. Zůstává ale potřeba bezpečného, pokojného prostředí, kde mohou být skutečně dětmi, kde najdou povzbuzení k tomu, aby nepodlehly negativním vlivům ze svého okolí (alkohol, cigarety, drogy, atd.) a kde jsou podporované ve studiu. Místa, kde najdou přijetí a lásku a kde se mohou dozvědět o Ježíši, který jediný může skutečně proměnit jejich životy.

Jak šel čas

2001

Začátek služby dětem a mládeži na Žižkově

2012

Dokončení rekonstrukce domu a slavnostní otevření nového centra na Havlíčkově náměstí

2021

Slavíme 20 let působení

Za dvacet let se toho mnoho událo. Zde si můžete přečíst některé zajímavosti.

14 let vedoucím

Spoluzakladatel Vítek Pohanka stál v čele centra celých 14 let. Vystřídala ho Anička Tichá, kterou po jejím odchodu na mateřskou dovolenou nahradila Lucka Pohanková. Od roku 2018 centrum vede Pavel Bukáček.

Kde všude jsme byli doma

V počátcích nám laskavě poskytl své prostory sbor Církve bratrské v Koněvově ulici. V roce 2002 jsme se přesunuli do najatých prostor v Chlumově ulici, kde jsme zůstali až do otevření zrekonstruovaného domu na Havlíčkově náměstí. Tento dům máme v nájmu na 20 let.

Rekonstrukce domu

Rekonstrukce trvala celých 7 let a stála 7 milionů korun. Většina peněz pocházela od soukromých dárců a církví, mnohé přišly od křesťanů ze zahraničí. Na stavbě pracovalo mnoho dobrovolníků jak z České republiky, tak z Německa, USA a dalších zemí.

Sociální služba

Sedm let jsme byli registrovaní jako sociální služba. Od roku 2007 do roku 2014 jako Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež. Od roku 2010 do 2015 jako Sociálně-aktivizační služba pro rodiny s dětmi. Registrace byly ukončeny z důvodu vysoké administrativní zátěže, nároků na konkrétní vzdělání pracovníků a také proto, aby se mohla otevřeně sdílet křesťanská víra.

V pohybu v zimě i v létě

Na letní tábory jezdíme nepřetržitě již od roku 2003. V roce 2016 jsme byli na prvním lyžařském pobytu, který od té doby (s výjimkou covidového roku 2021) pořádáme každý rok.

V zimě také vyrážíme na bruslení a když je dost sněhu, na boby a sáně. V létě na koupaliště a někdy přidáme i vodácký víkend.

Z klienta dobrovolníkem

V roce 2016 se stal poprvé dobrovolníkem bývalý klient. Od té doby se přidali další tři, kteří do klubu chodili již od předškolních let. Jsme vděční, že se daří službu předávat lidem z této komunity a že se naučili nejen přijímat, ale přijaté také dávat dál.

Video rozhovory s našimi zakladateli, současným vedoucím i bývalými klienty, kteří jsou dnes našimi dobrovolníky

Výběr fotek z uplynulých 20 let