Podporují nás

Chceme upřímně poděkovat všem, bez jejichž pomoci bychom se neobešli a jejichž obětavosti a důvěry si nesmírně vážíme!

Za finanční pomoc bychom rádi poděkovali:

 • Městské části Praha 3
 • Magistrátu hlavního města Prahy
 • Radě Apoštolské církve
 • sborům Křesťanského společenství – region Praha sever, Praha východ, Praha Palmovka, Praha Hostivař
 • sboru Bratrské jednoty baptistů Praha 3
 • Církvi bratrské v Soukenické, na Vinohradech, na Žižkově, v Dejvicích a v Liberci
 • Církvi bez hranic
 • Faith Community Church
 • The Chinese Christian Church in Prague
 • restauraci HuiFeng
 • sklenářství Koněvova
 • KPMG Česká republika s.r.o.
 • FBE Praha s.r.o.
 • ArchEnergy s.r.o.
 • a jednotlivým štědrým dárcům, bez kterých by se naše služba neobešla!

Také chceme na tomto místě poděkovat všem dobrovolníkům, kteří obětují svůj čas a úsilí ve prospěch těchto dětí.
Ať Vám Bůh za Vaši pomoc a přízeň bohatě požehná!