10 let od rekonstrukce domu

V roce 2012 byla po 7 letech dokončena rekonstrukce domu na Havlíčkově náměstí, kde od té doby sídlíme.

V srpnu roku 2001 začala naše práce s dětmi v ulicích a parcích Žižkova. V únoru 2002 jsme otevřeli centrum v Chlumově ulici v pronajatých prostorách soukromého majitele, kde jsme měli k dispozici 2 místnosti pro aktivity s dětmi a kancelář.
Brzy se ukázalo, že tyto prostory nejsou dostačující. Viděli jsme potřebu dětí rozvíjet se, věnovat se v menších skupinkách různým aktivitám, mít vhodný prostor k tvůrčím a vzdělávacím činnostem. Věděli jsme, že musíme dětem zůstat nablízku, aby pro ně byly služby dostupné.

Proto jsme se rozhodli vstoupit do výběrového řízení na pronájem domu na Havlíčkově náměstí, které vyhlásila Městská část Praha 3. Náš projekt byl úspěšný a v roce 2005 po vydání stavebního povolení jsme začali s rozsáhlou rekonstrukcí domu, který byl ve velmi špatném technickém stavu a žádal si téměř vše nové.

Jsme velmi vděčni podpoře tisíců dárců, nezištné pomoci dobrovolníků a důvěře mnoha přátel naší služby. Díky nim se projekt nového centra mohl stát skutečností.

Nové prostory

Nový dům nám poskytuje potřebný prostor pro službu dětem a mládeži. V přízemí se na jedné straně nachází místnost pro předškolní děti s malou šatnou a sociálními zařízeními. Na opačném konci budovy je místnost pro školní děti a kuchyň. Najdete tu také toalety a sprchy. V prvním patře jsou umístěny dvě kanceláře s šatnou, sociální zařízení, místnost pro doučování a místnost pro teenagery. V podkroví se nachází výtvarná dílna. Zbytek podkroví je multifunkční prostor využívaný pro společné programy a volnočasové aktivity.
U domu máme malé dětské hřiště s pískovištěm, domečkem a klouzačkou. Na dvorku před domem mohou malé děti jezdit na koloběžkách nebo kolečkových bruslích.

Rekonstrukce v číslech

2003

Vyhráno výběrové řízení na rekonstrukci domu na Havlíčkově náměstí

2005

V srpnu začala rekonstrukce domu

2012

V červnu byla dokončena rekonstrukce, v říjnu bylo slavnostní otevření nových prostor

6 926 835

Tolik stála rekonstrukce domu. Peníze pocházely výhradně z neveřejných zdrojů - z darů tisíců individuálních dárců, firem, církví, z grantů a sbírek.

8

O tolik milionů jsme dům rekonstrukcí zhodnotili. Rozdíl oproti nákladům na opravu jsme ušetřili prací tehdejších zaměstnanců a mnoha dobrovolníků.

20

Na tolik let máme dům v pronájmu od Městské části Praha 3. Díky naší investici do rekonstrukce jsme na těchto 20 let dostali nájemné 20 Kč.

Jak vypadal dům před a po rekonstrukci

Průčelí

průčelí po rekonstrukci

Kuchyně

Místnost pro předškolní děti

Místnost pro mladší školní děti

Skrze kuchyň k mladším školním dětem

Šatna a vstup k teenagerům

Místnost pro teenagery

Kancelář

Výtvarná dílna

Podkroví

Co vše bylo během rekonstrukce zcela nově zrealizováno

 • střecha
 • komíny
 • střešní okna
 • z půdy nové podkroví
 • kanalizace
 • rozvody topení
 • dřevěné schodiště
 • omítky
 • podlahy – lamino, dlažba včetně nové betonáže
 • statické zajištění
 • okna a dveře
 • balkón
 • fasáda
 • rozvody elektřiny a vody
 • přívody energií přes dvůr
 • příčky
 • 22 dveří v celém domě
 • sanitární vybavení: sprchové kouty, záchody, umyvadla, obklady, baterie

Videoprezentace fotek z průběhu rekonstrukce

Jak se o nás Pán Bůh postaral

Nestaví-li dům Hospodin, nadarmo se namáhají stavitelé.

Bible, Žalm 127,1

Peníze ze snu

Rekonstrukce domu trvala tolik let také proto, že bylo obtížné shánět potřebné finance. Jednou se stavba kvůli nedostatku peněz opět zastavila. V tomto období se stalo, že jeden věřící člověk v Německu měl sen. Viděl v něm muže, který pracoval v domě, kterému chyběla střecha. V tom snu dostal ten člověk za úkol pomoci s tím domem.

Když šel ten člověk další neděli do církve, byli tam zrovna na návštěvě vedoucí našeho centra Vítek a Lucka Pohankovi a prezentovali náš projekt rekonstrukce domu. Ten člověk najednou ve Vítkovi poznal toho muže ze snu a ve fotkách našeho domu poznal dům, o kterém se mu zdálo. Pochopil, že skrze sen k němu mluvil Bůh. Rozhodl se prodat svou jachtu a zorganizovat prodej výrobků dětí z našeho centra v Německu. Díky tomu po pár měsících přibyl na našem účtu příspěvek 300 000 Kč a rekonstrukce se mohla znovu rozběhnout.

Zastání proti developerům

V roce 2009 si nás předvolali z radnice a oznámili nám, abychom si hledali jiné prostory, že nám stavební povolení už neprodlouží, trvá nám to příliš dlouho. V té době už jsme do rekonstrukce investovali přes 3 miliony korun, na to ale vedení města nechtělo brát žádný ohled. Za celou situací stál zájem mocného developera o místo, kde stál „náš“ dům. Vypadalo to velmi beznadějně. Lidé, kteří nám fandili, nad námi smutně potřásali hlavou, ale nevěřili, že se nám podaří změnit záměry některých lidí v radě. Pán Bůh je ale Bohem zázraků. Modlili jsme se, našli jsme zastánce v zastupitelstvu, sepisovali jsme petice a věřili, že pokračovat budeme. Když jsme o této situace mluvili s lidmi v jedné církvi, přišla za námi stařičká paní a dala nám s vírou v očích 1000 Kč se slovy, že to je na ten dům. A opravdu, téměř neuvěřitelně po novém roce přišlo prodloužení stavebního povolení a my jsme mohli v rekonstrukci pokračovat.

DĚKUJEME!!!

Rekonstrukce domu by se nikdy nepodařila bez pomoci tisíců lidí.

Děkujeme všem, kteří umožnili realizaci projektu nového centra.

Děkujeme Městské části Praha 3 za pronájem domu.

Děkujeme všem týmům dobrovolníků i jednotlivcům, kteří na rekonstrukci pracovali:

 • Assembly of God Marlton USA
 • Christ Community Church Chicago USA
 • Firemní dobrovolníci Praha
 • Mládež Křesťanského centra Český Těšín
 • Mládež Křesťanského společenství Praha
 • Mládež sboru Rhein – Main Christian Fellowship Wiesbaden, Německo
 • Sbor Bratrské jednoty baptistů Praha (rusky mluvící)
 • Sbor otevřených dveří Apoštolské církve Praha
 • Studenti International Baptist Theological Seminary  Praha
 • Studenti biblických škol ze zahraničí
 • Studenti středisek pro dospělé Teen Challenge z ČR i ze zahraničí
 • Rodina Scottových, USA
 • Teenageři ze Žižkova
 • Willow Creek Community Church Chicago, Illinois USA

Tým z německého AG Wiesbaden

Tým z Willow Creek CC, USA

Za finanční podporu a realizaci benefičních akcí děkujeme mnoha nadacím, firmám, církvím, organizacím a individuálním dárcům z ČR i ze zahraničí. Děkujeme všem, kteří nám poskytli odbornou pomoc, a všem, kteří nás po celou dobu povzbuzovali.

 • Agentura D Plus
 • Apoštolská církev: Sbor otevřených dveří Praha, Sbor bez hranic Praha, Křesťanské centrum Český Těšín
 • Assemblies of God Missions
 • Be Virtual, s.r.o.
 • Bramac spol.s.r.o.
 • Sbor Bratrské jednoty baptistů Praha 3
 • Sbory Církve bratrské v Praze
 • Citibank, a.s. 
 • Czech Inn Hostel Prague s.r.o.
 • Domino-promont s.r.o.
 • Evangelická církev metodistická Praha 10
 • Fair Oaks Presbyterian Church, USA
 • Faith, o.p.s.
 • FBE Praha, s.r.o.
 • Geshem, o.s.
 • Gospel Unlimited
 • International Ministries
 • Jakobe a.s.
 • Jana Kolaříková a její tým
 • Korejská církev v Praze
 • Křesťanské společenství Praha
 • Legacy s.r.o.
 • Mosaic House s.r.o.
 • Nadace Divoké husy
 • Nadační fond Rychlé šípy
 • Sbírkový projekt Pomozte dětem
 • Spolek MILIDU
 • Prague City Team Reach Global
 • Rhein – Main Christian Fellowship Wiesbaden, Německo 
 • Riverside school Prague
 • Roma ministries
 • Tiffin CZ, s.r.o.
 • Truhlářství Svatopluk Vojtěch
 • Výbor dobré vůle – Nadace Olgy Havlové
 • a mnoho individuálních dárců.